Статус на поръчка x
Изход

2 491 71 462 491 71 46

Често задавани въпроси

 1. Кои критерии оценява етикетът на ЕС?
 2. Етикет на ЕС: съпротивление при търкаляне
 3. Етикет на ЕС: сцепление с влажна настилка
 4. Етикет на ЕС: емисия на шума
 5. Допълнителни критерии/възможности за оценяване на гуми
 1. Кои критерии оценява етикетът на ЕС?

  Етикетът на ЕС се състои от три части:

  - Съпротивление при търкаляне (горивна ефективност):
  Символът бензинова колонка обозначава съпротивлението при търкаляне на гуми. Колкото е по-ниско, толкова по-малко енергия е необходима и по-малък е разходът на бензин. Този индикатор информира потребителите следователно както за енергийна ефективност на гуми така и за тяхната eкологичност във форма на ниски CO2-емисии.

  Оценката се дава в класи от "A" до "E".
  - Сцепление с влажна настилка
  Този символ обозначава сцеплението на гуми с влажна настилка.
  Сцеплението на гуми с влажна настилка е ключов фактор за безопасността на гумите. Сцеплението с влажна настилка оказва огромно влияние върху безопасността на движението, тъй като гумите с отлично сцепление съкращават значително спирачния път.

  Колкото по-кратък спирачен път, толкова по-висока класа.

  Степенуването на етикетите е в класите "A" до "E".

  - Емисия на шума
  Символът високоговорител обозначава преходния шум, който гумите създават когато се търкалят по повърхността на настилката. Тази емисия на шума се измерва в децибели (dB). Емисията на шума на гумите се отразява върху общия шум на автомобила и влияе не само върху удобството при шофиране, но и върху обременяването му на околната среда. Колкото повече черни вълни са символизирани, толкова са по-шумна гумите.

 2. Етикет на ЕС: съпротивление при търкаляне

  Символът бензинова колонка обозначава съпротивлението при търкаляне на гуми. Колкото е по-ниско, толкова по-малко енергия е необходима и по-малък е разходът на бензин. Този индикатор информира потребителите следователно както за енергийна ефективност на гуми така и тяхната eкологичност във форма на ниски CO2-емисии.

  Целевите спестявания на гориво чрез една гуми се оценяват със същите класификации както и тяхната безопасност. Но в този случай класификацията се онагледява с цветна пиктограма, която съответства на използваните пиктограми за енергийна ефективност в целия ЕС.

  Оценката се дава в класи от "A" до "E". Повишаване в по-висока класа означава спестяване на около 0,1 литър гориво на 100 км. Между класа "E" и класа "A" има общо намаляване на около 7,5% от разхода на гориво.

  Класа Гуми за МПС
  съпротивление при търкаляне (CR) за кг/т
  Гуми за лекотоварни камиони
  съпротивление при търкаляне (CR) за кг/т
  Гуми за тежкотоварни камиони
  съпротивление при търкаляне (CR) за кг/т
  - A -
  ≤ 6,5 ≤ 5,5 ≤ 4,0
  - B -
  6,6 - 7,7 5,6 - 6,7 4,1 - 5,0
  - C -
  7,8 - 9,0 6,8 - 8,0 5,1 - 6,0
  - D -
  - - 6,1 - 7,0
  - E -
  9,1 - 10,5 8,1 - 9,2 6,1 - 7,0
  Прагови стойности на класификацията на сцепление при търкаляне

 3. Етикет на ЕС: сцепление с влажна настилка

  Този символ обозначава сцеплението на гуми с влажна настилка.
  Сцеплението на гуми с влажна настилка е ключов фактор за безопасността на гумите. Сцеплението с влажна настилка оказва огромно влияние върху безопасността на движението, тъй като гумите с отлично сцепление съкращават значително спирачния път.

  Степенуването на етикетите е в класите "A" до "E". Разликата в спирачния път от една класа до друга възлиза върху влажна настилка при изходна скорост от 80 км/ч между 1 и 2 дължини на превозното средство (3,0 - 6,0 м), средно около 4,5 м. Между класа "E" и класа "A" възлиза общо съкращаване от около 30% от спирачния път.

  Класа Гуми за МПС
  коефициент (G)
  Гуми за лекотоварни камиони
  коефициент (G)
  Гуми за тежкотоварни камиони
  коефициент (G)
  - A -
  ≥ 1,55 - -
  - B -
  1,40 - 1,54 - -
  - C -
  1,25 - 1,39 - -
  - D -
  - - -
  - E -
  1,1 - 1,24 - -
  Прагови стойности на класификацията на сцепление с влажна настилка

  Общо разликата в спирачния път напр. между класа "A" и "E" възлиза над 18 метра. (Коефициентът "E" се отнася за еталонна гуми. Класифицирането на категория сцепление с влажна настилка важи на първо време само за гуми за МПС, методите за лекотоварни и тежкотоварни камиони са в момента в процес на развитие.)

 4. Етикет на ЕС: емисия на шума

  Символът високоговорител означава преходния шум, който гумите създават когато се търкалят по повърхността на настилката. Тази емисия на шума се измерва в децибели (dB). Емисията на шума на гумите се отразява върху общия шум на автомобила и влияе не само върху удобството при шофиране, но и върху обременяването му на околната среда. Колкото повече черни вълни са символизирани, толкова по-шумна е гумите.

  Маркировката с 2 черни звукови вълни съответства на от 11/2012 посочената в директивите на ЕС.

  3 черни звукови вълни
  Три черни звукови вълни обозначават силен произведен шум. Тази класификация съответства на допустимата стойност на стандарта на ЕС според директивата "2001/43/EО", която важи до 10/2012. Така отличени гуми се търкалят по-шумно от допустимото в директивата на ЕС от ноември 2012.

  2 черни звукови вълни
  Две черни звукови вълни обозначават среден произведен шум. Тази класификация съответства на допустимата стойност на ЕС-стандарта според наредбата "661/2009/EО", която важи от 11/2012.

  1 черна звукова вълна
  Една черна звукова вълна обозначава най-слабия произведен шум. Стойностите на шума възлизат минимум 3 dB под тези, фиксирани в наредбата "661/2009/ЕО".

 5. Допълнителни критерии/възможности за оценяване на гуми

  Ново създаденият етикет информира клиентите за трите важни критерия: съпротивление при търкаляне, сцепление с влажна настилка и емисия на шума. И все пак има още важни качества, свързани с безопасността, които трябва да се вземат под внимание при избора на нови гуми.
  Това са напр. качества на аквапланинг, стабилност при шофиране, продължителност на живота, качества на спиране при суха и влажна настилка както и поведение при зимни условия.

  Производителите обръщат внимание на това, че етикетите не са заместител за задълбочена информация, произтичаща напр. от тестове на специализирани списания.
  Етикетът на зимни гуми предлага напр. ограничена изразителност, тъй като тях не са представени зимни качества.

  Проведените тестове на гуми от специализираните списания за автомобили остават все още важна информационна медия за крайния потребител, тъй като те тестват вместо 3 критерия, показани на етикета, още 11 други качества на продукта, свързани със безопасност.

  В интернет ще намерите на