Статус на поръчка x
Изход

2 491 71 462 491 71 46

Често задавани въпроси

Какво означава IBAN? 

Съкращението IBAN означава "International Bank Account Number". Състои се в Германия от 2-цифрения код на страната "DE", 2-цифрен контролен номер, 8-цифрения банков код (напр. 25050299) и 10-цифрения номер на банковата сметка, при което по-кратки номера на сметката се заместват с нули. (Докато IBAN в Германия се състои от 22 цифри, може в други страни да съдържа до 30 знака). Предимството на IBAN е, че чрез стандартното кодиране могат да бъдат бързо регистрирани неправилно въведени номера на банкова сметка и да се избегне забавянето на плащания. Разлики има в хартиения и електронния формати. При хартиения формат обозначението "IBAN" се слага пред номера и се разделя на 4 блока, докато при електронния превод цифрите се пишат заедно. Пример за хартиен формат: IBAN DE89 3705 0299 1234 5678 90.Пример за електронен формат: DE89370502991234567890. Тъй като световната промяна в нов стандарт ще продължи известно време, би трябвало и в бъдеще да посочвате SWIFT/BIC-кода на банката на получателя.