Статус на поръчка x
Изход

2 491 71 462 491 71 46

Често задавани въпроси

Етикет на ЕС: сцепление с влажна настилка

Този символ обозначава сцеплението на гуми с влажна настилка.
Сцеплението на гуми с влажна настилка е ключов фактор за безопасността на гумите. Сцеплението с влажна настилка оказва огромно влияние върху безопасността на движението, тъй като гумите с отлично сцепление съкращават значително спирачния път.

Степенуването на етикетите е в класите "A" до "E". Разликата в спирачния път от една класа до друга възлиза върху влажна настилка при изходна скорост от 80 км/ч между 1 и 2 дължини на превозното средство (3,0 - 6,0 м), средно около 4,5 м. Между класа "E" и класа "A" възлиза общо съкращаване от около 30% от спирачния път.

Класа Гуми за МПС
коефициент (G)
Гуми за лекотоварни камиони
коефициент (G)
Гуми за тежкотоварни камиони
коефициент (G)
- A -
≥ 1,55 - -
- B -
1,40 - 1,54 - -
- C -
1,25 - 1,39 - -
- D -
- - -
- E -
1,1 - 1,24 - -
Прагови стойности на класификацията на сцепление с влажна настилка

Общо разликата в спирачния път напр. между класа "A" и "E" възлиза над 18 метра. (Коефициентът "E" се отнася за еталонна гуми. Класифицирането на категория сцепление с влажна настилка важи на първо време само за гуми за МПС, методите за лекотоварни и тежкотоварни камиони са в момента в процес на развитие.)