Статус на поръчка x
Изход

2 491 71 462 491 71 46

Често задавани въпроси

 1. А нови ли са гумите?
 2. Как да разпозная безшумни гуми? 
 3. Как да се съхраняват гумите? 
 4. Каква информация има за производителя респ. мястото на производство? 
 5. Кога може да се спука една гума?
 6. Колко време траят гумите? 
 7. Колко минимална трябва да е дълбочината на протектора? 
 8. Къде да намеря информация за пробега на гумите? 
 9. На каква възраст са предложените подновени гуми? 
 1. А нови ли са гумите?

  Предлагаме само нови гуми от текущата продукция. Идентифицираме складова стока, по-стара от 2 години, като DOT-стока с годината на производство. Въз основа на DOT-обозначението на фланеца на гумата можете да разпознаете както календарната седмица така и годината на производство. Моля да обърнете внимание на това, че чрез правилно съхранение с времето могат да се подобрят специфичните качествата на материала, тъй като каучуковата смес не се излага веднага на натоварванията на уличното движение и може още да се втвърди. Според BRV (Федералния съюз за търговия на гуми и вулканизация) гумите се считат до 3 години за съвсем нови и до 5 за нови при съответното им съхранение. 2. Как да разпозная безшумни гуми? 

  На вътрешната и външната страница на гумите се намират единични гумени блокове. Ако са подредени несиметрично и очертанията на протектора на външната страница не достигат средата, става въпрос за безшумни гуми. Поради специалния си протектор и материал (мека смес на гумата) се оптимира съпротивлението при търкаляне, така че шумовете при търкаляне намаляват значително и разходът на горивото на автомобила намалява. 3. Как да се съхраняват гумите? 

  Гуми без джанти трябва да се съхраняват във вертикално положение, а комплектите-гуми с джанти - в легнало. Относно вида на съхранение трябва да се избере тъмно, студено и сухо място. Освен това обърнете внимание на това, че гумите не трябва да имат контакт до бензин, масло или мазнина. 4. Каква информация има за производителя респ. мястото на производство? 

  Предлаганите от нас гуми се позовават директно от германски производители. Тъй като производители вътре в страната преместват продукцията си заради разходи в други страни, не ние възможно да дадем гаранция за продукцията в Германия. Всички гуми подлежат на строга проверка от европейската норма, която предполага висок стандарт. Гумите, продавани в EС, трябва да изпълнят тази норма. Доказва се с маркировка на фланеца на гумата със символа "E" или "e". 5. Кога може да се спука една гума?

  На този въпрос не може да се отговори всеобщо.
  Чести причини са:
  A) Каране с прекалено ниско налягане и прекалена тежест: В продължителния режим на експлоатация се стига до огъване и свързано с това до термично пренатоварване на гумата, при което единични части на гумата не могат да издържат при натоварване. Това може да се изрази с внезапно разпадане на протектора или спукване на гумата.
  B) Каране през препятствия (като напр. високи ръбове на бордюри): Чрез външното въздействие може да се стигне до повреда на единичните части на гумата, отчасти видими (като вдлъбнатина или цепнатини) или невидими, ако е засегната вътрешността на гумата. В последствие на това може да сте стигне както при A) разпадане на протектора респ. спукване на гумата. Ако се изминат дълги разстояния със сгазения предмет при голямо натоварване (високи скорости, тежък товар), повредата може да се разпространи. Възможни последствия: разпадане на протектора или спукване на гумата. Обобщено може да се каже, че една гума се спуква, ако се наруши устойчивостта и чрез описаните причини. 6. Колко време траят гумите? 

  Средната продължителност на живот на една гума възлиза десет години. Една до десет години подходящо съхранявана гума съответства на спецификацията на нова гума. Гумите стареят поради физични и химични процеси. това важи за малко или ползвани гуми. За да се противодейства на стареенето, към смесите се прибавят субстанции, които възпрепятстват химични реакции, намаляващи постиженията, чрез кислород и озон. С това се гарантира, че и много години подходящо съхранявана гума съответства на спецификацията на нова гума и не се възпрепятства годността и за употреба. Обърнете внимание на пробега на гумите. При среден пробег от 44.000 км / годишно летните гуми не трябва да се ползват повече от 3,5 години, а зимните максимално 7 години (при условие, че ги ползвате само през зимата). 7. Колко минимална трябва да е дълбочината на протектора? 

  При 4 mm дълбочина на протектора сцеплението на гумата с пътя значително намалява особено при мокрота. Гумите могат да загубят контакт с пътя, така че автомобилът да не може да се управлява и спре. Поради тази причина не карайте с гумите до законния минимален протектор от 1,6 мм. Летните гуми трябва да се подновят най-късно при 2 до 2,5 мм, зимните - при 4 мм дълбочина на протектора. Тази дълбочина се измерва в най-дълбоката точка на каналите повишения подобни на съединения на каналите както и подсилвания в протекторната основа не се взимат под внимание при оценяването на степента на износване. От всички страни на страницата е запечатано съкращението "TWI" (възможни са и други символи). Ако следвате стрелката, ще разпознаете, че стрелката не стига напълно до дълбочината на протектора на това място. Причината: При до (законно допустимият) 1,6 мм износен протектор местата се намират на повърхността, границата на износване е достигната. Не трябва да се стига до там: Опити показват, че дори под 3 мм сцеплението особено при мокрота значително намалява! 8. Къде да намеря информация за пробега на гумите? 

  За съжаление не можем да преценим пробега на гумите, тъй като той зависят от различни фактори, напр. теглото на автомобила, пътната настилка и начина на каране. 9. На каква възраст са предложените подновени гуми? 

  Понеже възрастта на произходната гума не може да се установи след подновяването и може само датата и на производство да се вземе под внимание от за търговията на гуми и сервиза за вулканизация за оценката на срока на експлоатация на подновена гума. Срокът на експлоатация започва с датата на производство и възлиза, както при нови гуми максимално 10 години. за информация За подновените гуми важат същите критерии за гаранция и сигурност както при нови, започващи с датата на производство респ. доставка до потребителя.