Статус на поръчка x
Изход

2 491 71 462 491 71 46

Често задавани въпроси

Кога може да се спука една гума?

На този въпрос не може да се отговори всеобщо.
Чести причини са:
A) Каране с прекалено ниско налягане и прекалена тежест: В продължителния режим на експлоатация се стига до огъване и свързано с това до термично пренатоварване на гумата, при което единични части на гумата не могат да издържат при натоварване. Това може да се изрази с внезапно разпадане на протектора или спукване на гумата.
B) Каране през препятствия (като напр. високи ръбове на бордюри): Чрез външното въздействие може да се стигне до повреда на единичните части на гумата, отчасти видими (като вдлъбнатина или цепнатини) или невидими, ако е засегната вътрешността на гумата. В последствие на това може да сте стигне както при A) разпадане на протектора респ. спукване на гумата. Ако се изминат дълги разстояния със сгазения предмет при голямо натоварване (високи скорости, тежък товар), повредата може да се разпространи. Възможни последствия: разпадане на протектора или спукване на гумата. Обобщено може да се каже, че една гума се спуква, ако се наруши устойчивостта и чрез описаните причини.