Статус на поръчка x
Изход

2 491 71 462 491 71 46

Често задавани въпроси

Какво означава Lastindex (LI) (товарен индекс) респ. товарната способност, като напр. 85 или 86?

Lastindex (LI) (товарен индекс) на една гума посочва максималното натоварване на отделната гума (в kг). С случай на преоборудване Lastindex би трябвало да има същата или по-висока стойност. Задължително е товароподемността на гумата x 2 да покрива натоварването на оста (цифра 16 в талона на автомобила). Към всяка стойност е причислена в нормирана таблица максимална товароспособност (в кг). Пример са тези при LI от 85 - 515 kг, стойността 86 съответства на 530 kг. Прегледна таблица ще намерите тук.