Статус на поръчка x
Изход

2 491 71 462 491 71 46

Често задавани въпроси

Етикет на ЕС: емисия на шума

Символът високоговорител означава преходния шум, който гумите създават когато се търкалят по повърхността на настилката. Тази емисия на шума се измерва в децибели (dB). Емисията на шума на гумите се отразява върху общия шум на автомобила и влияе не само върху удобството при шофиране, но и върху обременяването му на околната среда. Колкото повече черни вълни са символизирани, толкова по-шумна е гумите.

Маркировката с 2 черни звукови вълни съответства на от 11/2012 посочената в директивите на ЕС.

3 черни звукови вълни
Три черни звукови вълни обозначават силен произведен шум. Тази класификация съответства на допустимата стойност на стандарта на ЕС според директивата "2001/43/EО", която важи до 10/2012. Така отличени гуми се търкалят по-шумно от допустимото в директивата на ЕС от ноември 2012.

2 черни звукови вълни
Две черни звукови вълни обозначават среден произведен шум. Тази класификация съответства на допустимата стойност на ЕС-стандарта според наредбата "661/2009/EО", която важи от 11/2012.

1 черна звукова вълна
Една черна звукова вълна обозначава най-слабия произведен шум. Стойностите на шума възлизат минимум 3 dB под тези, фиксирани в наредбата "661/2009/ЕО".